Συλλογές
Τίτλος The Rector awarding the prizes to the students who distinguished themselves in the studentsathletic events
Εναλλακτικός τίτλος Le Recteur remettant les prix aux etudiants s etant distingues aux rencontres athletiques universitaires
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 412.0 KB
p. [102]
Γλώσσα en
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών