Συλλογές
Τίτλος Στατιστικά και στοχαστικά μοντέλα για την απόδοση ομολόγων
Δημιουργός Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Λήψη Αποφάσεων (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί Οικονομία
Επιτόκιο
Στατιστική
Οικονομική ανάλυση
Ομολογία
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 05-2012