Συλλογές
Τίτλος Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: τόμος τέταρτος
Συντελεστής Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Δικαιοσύνης
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 441σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1956