Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογές του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών - GIS στην κτηματαγορά
Δημιουργός Ευαγγελινάκη, Κυριακή
Συντελεστής Πανάς, Ε.
Καφέζα, Ελ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά
Λέξη κλειδί Αγορά ακινήτων
Αγορά
Στατιστική
Κτηματική αγορά
Σύστημα πληροφόρησης
Πληροφορική
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2015