Συλλογές
Τίτλος Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 131σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Πρύτανης Καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης
Λέξη κλειδί Πληροφοριακό υλικό
Διοικητική οργάνωση
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003