Συλλογές
Τίτλος Athens University of Economics and Business
Συντελεστής Athens University of Economics and Business
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76p.
Γλώσσα en
Περίληψη Rector - professor Andreas A. Kintis
Περιεχόμενα Historical notes and the organization of the University - Academic staff - The departments - Research and library facilities - The computer center
Λέξη κλειδί Education
Teaching aids
Reference materials
Educational institutions
Ημερομηνία έκδοσης 1995