Συλλογές
Τίτλος Decision sciences: graduate program
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Marketing
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 35p.
Γλώσσα en
Περίληψη The Graduate program in Decision Sciences is offered by the Department of Management Science and Marketing of AUEB in co- operation with the Departments of Informatics and Statistics. Faculty from leading European and North American Universities including London Business School and Oxford University (U.K.), INSEAD (France), MIT and Nortwestern University (U.S.A.) also participate in the program.
University Administration: Rector - professor Andreas Kintis. Vice Rector for Academic Affairs and Personnel - professor T. Apostolopoulos. Vice Rector for Economic and Development Affairs - professor G. Venieris. Program Director - professor G.P. Prastacos
Λέξη κλειδί Educational institutions
Educational guidance
Education
Reference materials
Higher education
Ημερομηνία έκδοσης 1999