Συλλογές
Τίτλος Ινστιτούτον επιμορφώσεως εις την διοικητικήν των επιχειρήσεων
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 3.012.2 KB
σ. 171-185
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1966-1967
Ημερομηνία έκδοσης [1967]
Πηγή Επετηρίς διοικητική 1966-1967
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών