Συλλογές
Τίτλος Τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη και οι επενδύσεις τους
Δημιουργός Υψηλού, Ελένη Σ.
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 169σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών» (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί Στατιστική
Επενδυτική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 07-2015