Συλλογές
Τίτλος Άριστη δημοσιονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με διεθνή οικονομική βοήθεια
Δημιουργός Αχιλλεοπούλου, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 39σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομία
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική βοήθεια
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2010