Συλλογές
Τίτλος Συν-αγωνισμός (co-opetition) μεταξύ μεταφορικών και 3PL εταιρειών
Δημιουργός Κυριαζής, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ρεπούσης, Παναγιώτης
Μούρτος, Ιωάννης
Δουκίδης, Γεώργιος
Κρητικός, Εμμανουήλ
Ταραντίλης, Χρήστος
Ιωάννου, Γεώργιος
Μπουρνέτας, Απόστολος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με τις σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι αυτό του Συν-ανταγωνισμού (co-opetition) .Με τον όρο co-opetition αναφερόμαστε σε μια κατάσταση που παρατηρείται συχνά στην επιχειρηματική πρακτική: εταιρείες οι οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τα κέρδη τους να συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού την αγορά για ένα προϊόν. Ο Συν-ανταγωνισμός αποτελεί νεολογισμό που επινοήθηκε από τους Brandenburger & Nalebuff (1996) καθηγητές του Harvard και Yale αντίστοιχα, για να περιγράψει τον συνεταιρισμό του ανταγωνισμού. Από τους πρώτους που ασχολήθηκαν επίσης με τον Συν-ανταγωνισμό ως κοινωνιολογικό φαινόμενο ήταν και οι Bengtsson & Kock (2000). Οι εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους εφόσον δεν υποβαθμίζουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά ταυτόχρονα μπορούν να μοιράζονται από κοινού κάποιες δαπάνες. Σε αντίθεση με το σκάκι, όπου κερδίζεις εξοντώνοντας τον αντίπαλο σου, στις επιχειρήσεις καλό είναι να σκεπτόμαστε ότι η αύξηση των κερδών διόλου δε συνεπάγεται την εκμηδένιση του αντιπάλου.Για παράδειγμα η Toyota και η Peugeot έκαναν το 2005 ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και από κοινού παραγωγή εξαρτημάτων (σασί, κινητήρα) για τη δημιουργία συμπαγών αυτοκινήτων πόλης . Σε αυτή την περίπτωση εξοικονόμησαν χρήματα από τις κοινές δαπάνες ενώ παρέμειναν έντονα ανταγωνιστικές σε άλλους τομείς. Οι εταιρείες θα πρέπει ξεκάθαρα να καθορίζουν το που εργάζονται μαζί και το που βρίσκονται σε ανταγωνισμό.
Λέξη κλειδί Εταιρεία
Θεωρία παιγνίων
Διαφήμιση
Ανταγωνισμός
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης 2014
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/