Συλλογές
Τίτλος Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Δημιουργός Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Δευτερογενής τομέας
Κέρδος
Ταμειακή ροή
Επιχείρηση
Ελλάδα
Πρωτογενής τομέας
Οικονομική κατάσταση
Ημερομηνία έκδοσης 07-2014