Συλλογές
Τίτλος Seasonality of births in Greece : monthly and daily seasonality in Greece and the change of the observed patterns
Εναλλακτικός τίτλος Περιοδικότητα γεννήσεων στην Ελλάδα : μηνιαία και ημερήσια περιοδικότητα στην Ελλάδα και οι αλλαγές στα παρατηρούμενα πρότυπα
Δημιουργός Soulios, Asterios C.
Συντελεστής Kostaki, A.
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 140p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Demographic statistics
Statistical analysis
Greece
Statistics
Ημερομηνία έκδοσης 01-2015