Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην τιμή της μετοχής
Δημιουργός Βάλβη, Γεωργία
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 75σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Ερευνα και ανάπτυξη
Επιχείρηση
Ανταγωνισμός
Άμεση επένδυση
Ημερομηνία έκδοσης 07-2014