Συλλογές
Τίτλος Πως οι επενδύσεις στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών των κλάδων τροφίμων - ποτών και βιομηχανικών προϊοντων & υπηρεσιών για την περίοδο 2005-2012
Δημιουργός Σπανοπούλου, Ευαγγελία
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Γκίκας, Δημήτριος
Δεμοιράκος, Ευθύμιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Εταιρεία
Βιομηχανικό προϊόν
Αγαθά και υπηρεσίες
Παροχή υπηρεσιών
Ερευνητική μέθοδος
Στατιστική
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης 11-2013