Συλλογές
Τίτλος Οικονομική κρίση και earnings management στο Χ.Α.Α.
Δημιουργός Μενάγιας, Νικόλαος
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 152σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Κέρδος
Εταιρεία
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Οικονομία
Λογιστική
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 07-2014