Συλλογές
Τίτλος Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis
Δημιουργός Στεργίου, Αικατερίνη
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Βενιέρης, Γεώργιος
Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Μετοχή
Εταιρεία
Οικονομική κρίση
Ερευνητική μέθοδος
Στατιστική
Τιμή
Δανειοδότηση
Διοίκηση
Κέρδος
Ημερομηνία έκδοσης 11-2013