Συλλογές
Τίτλος Τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Δημιουργός Τσουμελέα, Βασιλική
Συντελεστής Γκίκας, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Περιλαμβάνει περίληψη
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομικά
Εταιρική πολιτική
Λογιστική
Ημερομηνία κατάθεσης 11-2012