Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία και τον πολλαπλασιαστή Ρ/Β
Δημιουργός Κατσαράς, Μιχαήλ
Συντελεστής Δεμοιράκος, Ευθύμιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Κέρδος
Αποδοτικότητα
Επιχείρηση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Διεθνές πρότυπο
Ημερομηνία έκδοσης 07-2014