Συλλογές
Τίτλος G.I.S. Επιλογή ακινήτου από χάρτη και χρήση χαρτών σε γραφεία real estate. Η άναρχη οικιστική επέκταση κοστίζει σε όλους μας : αστική οικιστική επέκταση και δημόσια υγεία
Δημιουργός Κοκκωνάκης, Διονύσιος
Συντελεστής Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή viii, 84σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία εφαρμογή του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ArcGIS στον εντοπισμό και την επιλογή ακινήτων από χάρτες και στη χρήση του από γραφεία real estate στην ελληνική κτηματαγορά. Στο δεύτερο μέρος μελετάται η επίδραση της αστικής οικιστικής επέκτασης στη δημόσια υγεία και το κόστος της άναρχης οικιστικής επέκτασης στην κοινωνία
Λέξη κλειδί Geographic information systems
Real property
Housing agencies
Urbanization
Urban housing
Ακίνητη περιουσία
Επιχείρηση ακινήτων
Αστικοποίηση
Ημερομηνία έκδοσης 2014