Συλλογές
Τίτλος Στατιστικός έλεγχος διεργασίων στη διαχείριση χαρτοφυλακίου
Εναλλακτικός τίτλος Implementation of statistical process control in portfolio management
Δημιουργός Δημητρίου, Ιωάννης
Συντελεστής Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Ψαράκης, Στέλιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή x, 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η εργασία αυτή ασχολείται με τη σύνδεση της Μοντέρνας Θεωρίας Χαρτοφυλακίου με το Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με το πρόβλημα της διάγνωσης του χρονικού σημείου που μεταβάλλεται ο στατιστικός νόμος ο οποίος περιγράφει τις αποδόσεις κάποιας μετοχής και κατά συνέπεια επιβάλλεται η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληροφορίας που θα οδηγήσει στην απόφαση για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου στηρίζεται στο βασικό εργαλείο του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, τα διαγράμματα ελέγχου.
Λέξη κλειδί Μετοχή
Στατιστική μέθοδος
Portfolio management
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης 2014