Συλλογές
Τίτλος Μια αναθεώρηση των στατιστικών μεθόδων σε μετα-ανάλυση
Εναλλακτικός τίτλος A review of statistical methods in meta-analysis
Δημιουργός Μαυροειδή, Μαρία Ιωάννη
Συντελεστής Βασδέκης, Βασίλειος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή xiv, 37σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η μέθοδος Peto για την απόκτηση συγκεντρωτικών εκτιμήσεων δίνειεξαιρετικά προκατειλημμένα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται σε μηισορροπημένα δεδομένα.Η μέθοδος Mantel-Haenszel, μπορεί να εφαρμοστεί στη θέση τηςμεθόδου Peto όταν ο συνολικός αριθμός των γεγονότων είναι επαρκής.Και οι δύο μέθοδοι οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα, όταν τααποτελέσματα των μεμονωμένων μελετών είναι αρκετά ομοιογενή.Στην παρούσα εργασία έγινε εφαρμογή των μεθόδων Peto και Mantel-Haenzel για την ανάλυση γεγονότων με χρήση του στατιστικούπακέτου R.
Λέξη κλειδί Στατιστική μέθοδος
Στατιστική ανάλυση
Statistical analysis
Statistical models
Ημερομηνία έκδοσης 2015