Συλλογές
Τίτλος Κατανομές χρόνου ζωής
Δημιουργός Εξαρχάκου, Σταυρούλα Γεωργ.
Συντελεστής Δημάκη, Αικατερίνη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή xiii, 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στο πρώτο μέρος της, η μελέτη αυτή αναφέρεται στον στατιστικό κλάδο ανάλυση επιβίωσης (survival analysis). Δίνονται οι βασικές έννοιες, με έμφαση στα λογοκριμένα δεδομενα (censored data), τα οποία επειδή δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, δεν μπορούν να αναλυθούν με τη χρήση παραδοσιακών στατιστικών μοντέλων όπως πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, ANOVA, κ.α. Το γεγονός αυτό αποτελεί και το βασικό λόγο ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις συναρτήσεις της μοναδικής τυχαίας μεταβλητής (χρόνος επιβίωσης/life or failure or survival time), που εμπλέκεται στη μεθοδολογία της ανάλυσης δεδομένων επιβίωσης. Τέλος, μελετώνται οι βασικότερες κατανομές χρόνου ζωής και συγκεκριμένα οι : Εκθετικοί Γάμμα, Weibull, Pareto, Λογαριθμοκανονικοί, Λογαριθμολογιστική και Γεωμετρική (παραμετρική προσέγγιση).
Λέξη κλειδί Στατιστική ανάλυση
Στατιστική μέθοδος
Statistical analysis
Statistical models
Ημερομηνία έκδοσης 2013