Συλλογές
Τίτλος Ομαδικές ασφαλίσεις
Δημιουργός Καλαμπόκα, Αριάδνη Θ.
Συντελεστής Ζυμπίδης, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή vii, 32σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μία από τις σημαντικότερες εργοδοτικές παροχές, καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά με τον Κραττικό φορέα ασφάλισης και σε πολλές περιπτώσεις εκεί που τα κρατικά ταμεία αδυνατούν να παράσχουν οποιαδήποτε κάλυψη προς τους εργαζομένους. Η κάλυψη που παρέχει ένα ομαδικό ασφαλιστήριο στους εργαζομένους μιας επιχείρησης μοιάζει σε πολλά σημεία με αυτή ενός ατομικού, διαφέρει όμως ως προς το κόστος και τις προϋποθέσεις ανάληψης κινδύνου καθώς είναι ένα προϊόν σαφώς οικονομικότερο σε σχέση με ένα ατομικό και σε πολλές περιπτώσεις παραβλέπει το ιατρικό ιστορικό των προς ασφάλιση ατόμων. Ωστόσο η τιμολόγηση ενός ομαδικού προϊόντος είναι κάτι που γίνεται ανά περίπτωση, είναι μία αρκετά εξειδικευμένη διαδικασία και απαιτεί καλή γνώση των ασφαλιστικών, μαθηματική σκέψη του εκτιμητή αλλά και ευρύτερη γνώση της αγοράς καθώς ο παράγοντας ανταγωνισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρρεάζουν την κοστολόγηση είναι το πλήθος των ατόμων και τα δημογραφικά τους στοιχεία, οι ειδικότητές τους, η προγενέστερη ασφαλιστική συμπεριφορά της ομάδας αλλά και η προσωπική κρίση του εκτιμητή. Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ομαδικών ασφαλίσεων και προβάλλεται υποθετικό μοντέλο τιμολόγησης ορισμένων περιπτώσεων.
Λέξη κλειδί Ασφάλεια ζωής
Ασφάλιση
Ασφαλιστικός κλάδος
Life insurance
Insurance companies
Ημερομηνία έκδοσης 2014