Συλλογές
Τίτλος Στοχαστικά υποδείγματα επιτοκίων : μια αριθμητική προσέγγιση
Εναλλακτικός τίτλος Stochastic volatiltiy models in interest rates: a numerical approach.
Δημιουργός Γιαννακούλιας, Σωτήριος Κωνσταντίνος
Συντελεστής Καλπινέλλη, Ευαγγελία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή ix, 66σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Επιτόκιο
Ομόλογα
Στοχαστικό μοντέλο
Interest rate
Bonds
Stochastic analysis
Ημερομηνία έκδοσης 2014