Συλλογές
Τίτλος Η αντίδραση των χρηματοοικονομικών αναλυτών σε περιπτώσεις διαφθοράς επιχειρήσεων
Δημιουργός Καϊμακίδου, Ελευθερία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σιουγλέ, Γεωργία
Γκίκας, Δημήτριος
Δεμοιράκος, Ευθύμιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 58σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5281
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τις περιπτώσεις παραβίασης του νόμου για Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό (Foreign Corrupt Practices Act-FCPA), κατά τη διάρκεια του έτους 2015.Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του φαινομένου της διαφθοράς αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός. Έπειτα γίνεται αναφορά στο FCPA που αποτελεί το νόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο εξωτερικό και στις ενότητες με τις οποίες ασχολείται δηλαδή τη δωροδοκία, την τήρηση εγγραφών και τη λογιστική. Στη συνέχεια αναφέρονται οι μορφές διαφθοράς και ο συνοπτικός ορισμός τους. Πιο συγκεκριμένα: η δωροδοκία και οι μορφές της (Μίζες, Mυστικές Προμήθειες, Πληρωμές διευκόλυνσης, Εκμετάλλευση επιρροής, Εκλεκτορική δωροδοκία), η Κατάχρηση, ο Εκβιασμός, ο Νεποτισμός και η Yπεξαίρεση Χρημάτων.
Λέξη κλειδί Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό
Δωροδοκία
FCPA
Λογιστική
Foreign Corrupt Practices Act
Διαθέσιμο από 2017-02-28 11:46:42
Ημερομηνία έκδοσης 07/31/2016
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-02-28 11:46:42
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/