Συλλογές
Τίτλος Existence and uniqueness of a stationary and ergodic solution to stochastic recurrence equations via Matkowski’s FPT
Δημιουργός Arvanitis, Stelios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 6 pages
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5297
Περίληψη We establish the existence of a unique stationary and ergodic solution for systems of stochastic recurrence equations defined by stochastic self-maps on Polish metric spaces based on the fixedpoint theorem of Matkowski. The results can be useful in cases where the stochastic Lipschitz co-efficients implied by the currently used method either do not exist, or lead to the imposition ofunecessarily strong conditions for the derivation of the solution.
Λέξη κλειδί stochastic recurrence equations
stationarity
ergodicity
Matkowski’s FPT
comparison function
Διαθέσιμο από 2017-03-13 16:09:56
Ημερομηνία έκδοσης 03/13/2017
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-03-13 16:09:56
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/