Συλλογές
Τίτλος Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών, μέγεθος και συστημικός κίνδυνος
Δημιουργός Σφήκας, Βασίλειος
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η εν λόγω εργασία πραγματεύεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα που αφορά το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Βασικό θέμα διερεύνησης αποτελεί η εκτίμηση του κινδύνου που απορρέει από τις δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο μέγεθος μιας τράπεζας και την κεφαλαιακή της επάρκεια με το μέγεθος του συστημικού κινδύνου.Πιο συγκεκριμένα η μελέτη επικεντρώνεται στην Αμερική σε μια μεταβατική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα περίοδο. Ο λόγος για την περίοδο 2011 έως και 2015, ένα χρονικό διάστημα αμέσως μετά από την κρίση στις Η.Π.Α., η οποία κρίση ξεκίνησε στα μέσα του 2007 και επεκτάθηκε ως τα τέλη του 2008 και ουσιαστικά τους πρώτους μήνες του 2009. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει τις 30 μεγαλύτερες εταιρείες τραπεζικών συμμετοχών της χώρας, για τις οποίες τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ποικίλα. Αναλύουμε τη σχέση του κινδύνου με σημαντικές μεταβλητές για να δούμε με ποιον τρόπο αυτές τον επηρεάζουν. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι τα περιουσιακά στοιχεία, η κεφαλαιακή επάρκεια, οι καταθέσεις και τα δάνεια των 30 αυτών μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Αμερικής.Η εκτίμηση του κινδύνου πραγματοποιείται, αφού πρώτα αναλύσουμε πως ο κίνδυνος χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες: στον αυτόνομο και το συστημικό. Ο αυτόνομος κίνδυνος αποτυπώνεται σε μονάδες απόδοσης των μετοχών και ο συστημικός μέσω του εργαλείου SRISK. Περισσότερες λεπτομέρειες και επεξηγήσεις υπάρχουν στο βασικό κομμάτι της εργασίας, δεδομένου πως ειδικά η μέθοδος του SRISK απαιτεί αρκετή ανάλυση και προσοχή. Κάνοντας λοιπόν τις απαραίτητες παλινδρομήσεις βρισκόμαστε σε θέση να συμπεράνουμε τον τρόπο με τον οποίο οι προαναφερθείσες μεταβλητές επηρεάζουν τις 2 αυτές κατηγορίες κινδύνου που αναφέρθηκαν.Γίνεται έτσι εύκολα αντιληπτό το γεγονός πως η συζήτηση των συμπερασμάτων που ακολουθεί αμέσως μετά τα αποτελέσματα, στο τελευταίο δηλαδή μέρος της εργασίας, θα δώσει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ορισμένα πολύ βασικά ερωτήματα. Ο κίνδυνος μιας τράπεζας6είναι μεγαλύτερος όσο περισσότερα είναι τα περιουσιακά στοιχεία που αυτή έχει; Η κεφαλαιακή επάρκεια επηρεάζει το μέγεθος του κινδύνου και αν ναι σε τι βαθμό; Με ποιό τρόπο τα δάνεια και οι καταθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα υπολογισμού του κινδύνου ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού; Καταλαβαίνουμε συνεπώς πως τα ερωτήματα αυτά αποτελούν σημεία κλειδιά, τις απάντησεις των οποίων αν πρόσεχαν πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Αμερική κατά την περίοδο της κρίσης ίσως και να κατόρθωναν να βγουν σχεδόν αλώβητα από αυτή. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται με τεκμηριωμένο και ξεκάθαρο τρόπο στο κύριο μέρος της εργασίας που ακολουθεί και πιο συγκεκριμένα στο τρίτο και στο τέταρτο μέρος, όπου υπάρχει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αλλά και η συζήτηση των συμπερασμάτων.
Λέξη κλειδί Κεφαλαιακή επάρκεια
Παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικά συστήματα
Ημερομηνία 31-10-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/