Συλλογές
Τίτλος Average Cost of Paid Claim for passenger private vehicles and Inflation in Greece 1992-2006
Εναλλακτικός τίτλος Μέσο Κόστος Πληρωθείσων Ζημιών για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και πληθωρισμός στηv Ελλάδα 1996 - 2002
Δημιουργός Κακούρης, Γεώργιος, Kakouris, Georgios
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην έννοια της ασφάλισης και πόσο σημαντική είναι αυτή για τον πολίτη. Παρουσιάσαμε τα κέρδη και τα οφέλη τόσο από τη σκοπιά του ‘ασφαλιζόμενου’ όσο και από τη μεριά του ‘ασφαλιστή’. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάσαμε εκτενώς την ελληνική ασφαλιστική αγορά και πως αυτή εποπτεύεται μέσω του νομοθετικού πλαισίου της χώρας μας αλλά και μέσω των θεσμοθετημένων ανεξάρτητων αρχών. Αναφερθήκαμε επίσης, ενδεικτικά, σε οικονομικά στοιχεία του 2002 για να δώσουμε μια εικόνα για το πώς κατανέμεται η ασφάλιση στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στη στατιστική μέθοδο της παλινδρόμησης και την έννοια της συσχέτισης μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάσαμε τη σχέση του δείκτη μέσου κόστους πληρωθείσων ζημιών για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με το πληθωρισμό στην Ελλάδα. Τα δεδομένα μας είναι από την περίοδο 1992 – 2006 και χρησιμοποιήσαμε τη στατιστική μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης. Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο S-Plus.
Λέξη κλειδί Ασφάλιση αυτοκινήτων
Πληρωθείσες ζημιές
S-Plus
Ημερομηνία 31-12-2007
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/