Συλλογές
Τίτλος Τιμολόγηση ασφάλισης αυτοκινήτων με χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων
Δημιουργός Κωστούλα, Ειρήνη
Συντελεστής Ζυμπίδης, Αλέξανδρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη In this essay, first we analyse the theory of ratemaking which applies on cars by using Generalised Linear Models and then we apply this theory to calculate a premium for the Insurance Company that will be efficient for the future claims, company expenses and profit expectations
Στην παρούσα εργασία αναλύεται αρχικά η θεωρία της τιμολόγησης του αυτοκινήτου με χρήση Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων και στη συνέχεια εφαρμόζεται πρακτικά η θεωρία που έχει αναλυθεί με στόχο τον υπολογισμό ενός τελικού ασφαλίστρου που θα καλύπτει τις μελλοντικές αποζημιώσεις, τα έξοδα και τα προσδοκώμενα κέρδη της Ασφαλιστικής Εταιρίας.
Λέξη κλειδί Τιμολόγηση
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Ασφάλιση αυτοκινήτων
Ημερομηνία 28-02-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/