Συλλογές
Τίτλος 1) Calculation of property value in Piraeus 2) The application of GIS in land market and their use in Greece and abroad
Εναλλακτικός τίτλος 1) Υπολογισμός της Αξίας Ακινήτου στον Πειραιά2) Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( GIS ) στην κτηματαγορά και η χρήση τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Δημιουργός Ρέππας, Παρασκευάς
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 34 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι ακαδημαϊκός και εμπεριέχει τα εξής:1. Περιγραφή του ακινήτου.• Τοποθεσία ακινήτου.• Χωροθέτηση ακινήτου.• Πολεοδομικά χαρακτηριστικά.2. Τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις, όψεις και φωτογραφική αποτύπωση.3. Τρέχουσα εκτίμηση του ακινήτου.
Λέξη κλειδί Κτηματαγορά
Εκτίμηση ακινήτων
Γεωπληροφοριακά συστήματα (GIS)
Ημερομηνία έκδοσης 22-05-2014
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/