Συλλογές
Τίτλος Variance risk premium & ευκαιρίες στην αγορά δικαιωμάτων
Δημιουργός Ματσαγγάνης, Γιάννης
Συντελεστής Γιαμουρίδης, Δανιήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 100 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στηριζόμενοι στους Bollerslev, Tauchen, Zhou (2009) και Bekaert, Hoerova (2014), διερευνούμε κατά πόσο μπορεί να αποδειχτεί ωφέλιμη μία εκτίμηση για το Variance Risk Premium στο σχεδιασμό ενός portfolio με βάση τον δείκτη S&P 500. Στεκόμαστε στο κοινό εύρημα των παραπάνω papers σύμφωνα με το οποίο η αναμενόμενη τιμή του Variance Risk Premium παίρνει ορισμένες φορές αρνητικέςτιμές, ιδίως σε περιόδους με υψηλή διακύμανση. Προτείνουμε την ανάλυση του Variance Risk Premium σε δύο components, ένα θεωρητικό ex ante variance premium που αποτελεί την αμοιβή για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν όσοι πουλούν διακύμανση, και σε ένα Variance Expectation Error που προκύπτει ως η διαφορά ανάμεσα στα δύο premia και οφείλεται στο αναποτελεσματικό επίπεδο του δείκτη VIX.
Λέξη κλειδί Variance risk premium
Δείκτης S&P 500
Ανάλυση χαρτοφυλακίου
Ημερομηνία έκδοσης 23-11-2015
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/