Συλλογές
Τίτλος Διευθυντές, Πρυτάνεις και Καθηγητές της Σχολής
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 13-18
941.5 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1981-1982
Ημερομηνία έκδοσης [1982]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών