Συλλογές
Τίτλος "When the recipe is more important than the ingredients"; a qualitative comparative analysis of negotiation process using fuzzy logic algorithm
Δημιουργός Zormpa, Maria Eleni
Συντελεστής Salavou, Helen
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration
Papalexandris, Alexandros
Kapoutsis, Ilias
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 35 σ.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7032
Περίληψη Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με χρήση της μεθόδου QCA από την πλευρά ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας. Σε αυτή τη μελέτη έλαβαν μέρος 50 ερωτώμενοι μέσω της Prolific Platform.
This is a comparative qualitative study of the negotiation process using Qualitative Comparative Analysis methods with regards to the negotiation of a job offer and the relevant terms of salary of the perspective of a job applicant. In this study, an online survey was performed using a sample of 50 respondents via Prolific platform (https://prolific.ac/ ) aiming to understand and investigate the causal conditions of location, BATNA, genderpairing, emotional intelligence and time pressure and their possible beneficial combinations that could enhance the outcomes of the negotiation. Three different outcomes where examined which are the likelihood of the negotiation to be successful, the intention of the job applicant to negotiate and the request of the job applicant in terms of salary.
Λέξη κλειδί Αγορά εργασίας
Θεωρία διαπραγματεύσεων
QCA
Διαπραγμάτευση
Στατιστική ανάλυση
HR
Job search
BATNA
Negotiations
Διαθέσιμο από 2019-05-07 16:11:21
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-05-07 16:11:21
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/