Συλλογές
Τίτλος Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: «Η περίπτωση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ»
Εναλλακτικός τίτλος Work-family balance: "A case study of the postgraduate students of Athens University of Economics and Business who are working"
Δημιουργός Χελώνη, Δήμητρα Σ., Cheloni, Dimitra
Συντελεστής Λειβαδά, Αλεξάνδρα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή xi, 80 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Balancing work and personal or family life is an issue that has been the subject of the research community for many years. Studies show that as the conflict between work and personal life decreases, the more the well-being of the individual and his productivity increases, making the study of this relationship very crucial for both the workers themselves and their employers.
Τα συμπεράσματα της έρευνας επαληθεύουν τις υποθέσεις που εξετάζει το μοντέλο της Valcour, 2007 και ειδικότερα την αρνητική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από την εξισορρόπηση και των συνολικών ωρών εργασίας, του χρόνου μετακίνησης, του νευρωτισμού και του αριθμού των παιδιών. Παράλληλα, η χρήση του μοντέλου GLM μας επιτρέπει να ενισχύσουμε το υπόδειγμά της Valcour και να λάβουμε πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το μέγεθος της επίπτωσης στην ικανοποίηση που έχουν διάφοροι δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων το φύλο, η ηλικία & η οικογενειακή κατάσταση.
Λέξη κλειδί Case study
Work family balance
Satisfaction
Εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
Μελέτη περίπτωσης
Ημερομηνία 30-06-2019
Ημερομηνία κατάθεσης 30-06-2019
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/