Συλλογές
Τίτλος Μελέτη ανάδυσης προβαλλόμενων κερδών ασφαλιστικών προϊόντων ζωής κάτω από διαφορετικά εποπτικά και λογιστικά πλαίσια
Εναλλακτικός τίτλος Emergence of earnings
Δημιουργός Chardalia, Ismini D., Χαρδαλιά, Ισμήνη Δ.
Συντελεστής Χατζηβασίλογλου, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7104
Περίληψη Η παρούσα μελέτη εξετάζει με την ανάδυση των προβαλλόμενων κερδών των Ασφαλιστικών Εταιριών κάτω από διαφορετικά εποπτικά και Λογιστικά πλαίσια. Μελετήσαμε ένα ασφαλιστικό προϊόν του κλάδου ζωής κάτω από δύο διαφορετικά πλαίσια, τη Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2016 και τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής US GAAP. Οι ασφαλιστικές εταιρίες καλούνται να τηρούν τις προϋποθέσεις αυτές για να είναι φερέγγυες και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε διάφορους κινδύνους. Όμως τα 2 αυτά πλαίσια απεικονίζουν με διαφορετικό τρόπο τα αποθέματα και την κερδοφορία της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης. Σκοπός αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά και να συγκρίνει τα μοντέλα υπολογισμού των 2 πλαισίων κάτω από τα οποία εμφανίζονται τα κέρδη ενός ασφαλιστικού προϊόντος ισόβιας ασφάλισης ζωής. Από τα αποτελέσματα και την παρουσίαση θα αντιληφθεί ο αναγνώστης πόσο διαφορετικά εμφανίζεται η εικόνα της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας αναφορικά με την κερδοφορία της την επόμενη 20ετία. Αυτό οφείλεται στη διαφορετικότητα των μοντέλων των δύο πλαισίων αναφορικά με τον υπολογισμό των αποθεμάτων και των κερδών. Υπάρχουν όμως και ομοιότητες αναφορικά με τα δύο πλαίσια οι οποίες εντοπίζονται στην εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια ασφαλιστική εταιρία.
This study examines the emergence of earnings of the Insurance Companies under different Supervisory and Accounting Frameworks. We have studied a life insurance product in two different contexts, Solvency II, which has been in place since January 2016, and US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) of the United States of America. Insurance companies are required to meet these requirements in order to be trustworthy and be able to cope with various risks. These two Accounting Frameworks illustrate differently the stocks and the profitability of each insurance company. The purpose of this study is to analyze and compare the emergence of earnings from both models of a life insurance product.From the results and the presentation, the reader will understand how differently will appear the image of the insurance company in terms of its profitability over the next 20 years. This is due to the differences in the models of the two accounting frameworks regarding the calculation of inventories and profits. However, there are similarities with regard to the two frameworks identified in the assessment and management of the risks faced by an insurance company.
Λέξη κλειδί Accounting frameworks
Φερεγγυότητα ΙΙ
Ασφαλιστικά προϊόντα
Κέρδη
Αποθέματα
Life insurance
Earnings
US GAAP
Solvency II
Ασφαλίσεις ζωής
Ημερομηνία 06-2019
Διαθέσιμο από 2019-07-16 14:49:50
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-07-16 14:49:50
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/