Συλλογές
Τίτλος Μελέτη της βελτίωσης υπηρεσιών/προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της χρήσης Web Analytics
Δημιουργός Χανιωτάκης, Ιωάννης
Συντελεστής Καρδαράς, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Οι δραστικές μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος όπως η ανάδειξη της επιστήμης της πληροφορικής, το διαδίκτυο καθώς και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, έχουν επηρεάσει σημαντικά το καταναλωτικό πρότυπο δημιουργώντας μια νέα μορφή οικονομίας. Πολλοί οργανισμοί προκειμένου να προσαρμοστούν στο πολυτάραχο εξωτερικό περιβάλλον εστιάζουν τις δραστηριότητες τους στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και κατ’ επέκταση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Η παρουσία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο έχει γίνει βασικό μέσο της εταιρικής επικοινωνίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Όπως σε όλους τους τομείς ή κλάδους διοίκησης ενός οργανισμού, έτσι και για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικασιών είναι ζωτικής σημασίας. Το διαδίκτυο έχει καταστεί ως η μεγαλύτερη επιρροή στις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών και η πλέον χρησιμοποιούμενη πηγή πληροφοριών. Λόγω λοιπόν της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας του, η παρακολούθηση και η βελτιστοποίηση των διαδικτυακών τόπων αποτελούν πρωταρχικό μέλημα για τις επιχειρήσεις. Πολλαπλά εργαλεία και πλατφόρμες κάνουν γρήγορη και εύκολη την καταγραφή της συμπεριφοράς των χρηστών μιας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια της περιήγησης τους σε έναν ιστότοπο. Μέσω των Web Analytics επιτυγχάνεται η μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων που προκύπτουν από την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αρχικά κατανοείται η συμπεριφορά των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας και δευτερευόντως χρησιμοποιείται η γνώση αυτή προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δικτυακών τόπων. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι αυτή ακριβώς η καταγραφή, ανάλυση αλλά και η εις βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ειδών γάμου μέσω της πλατφόρμας Google Analytics αφού προηγηθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση βασικών εννοιών. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια περιεκτική ανάλυση της νέας οικονομίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο και δίνεται έμφαση στη μεταβλητότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος λόγω των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των Web Analytics προκειμένου να κατανοηθούν σημαντικές έννοιες και εργαλεία όπουθα εφαρμοστούν στην ανάλυση της μελέτης περίπτωσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ηρακτική αποτύπωση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν σε μια ελληνική εταιρεία και πως κατάφερε να απεγκλωβιστεί από την οικονομική κρίση και να παρουσιάσει σημαντική αύξηση εσόδων. Επιπλέον παρουσιάζεται η μεθοδολογία πάνω στην οποία βασίστηκε η ερευνητική προσπάθεια και τον τρόπο που επετεύχθη η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ευρήματα που προήλθαν από την μελέτη των δεδομένων μέσα από την πλατφόρμα Google Analytics για το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπό μελέτης εταιρείας και προτείνονται τροποποιήσεις και βελτιωτικές κινήσεις με βάση τα ευρήματα ώστε προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες της εταιρείας. Τέλος, εστιάζουμε στα συμπεράσματα στα οποία οδηγούμαστε μέσα από την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας.
Λέξη κλειδί Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Βελτίωση
Web analytics
Ημερομηνία 30-11-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/