Συλλογές
Τίτλος Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αρ. 2 Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ: η εφαρμογή του απαγορευτικού κανόνα από τα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα στις συμφωνίες & σχέσεις επιχείρησης κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης με τους πελάτες της και τα κανάλια διανομής
Δημιουργός Ασημάκου, Σοφία
Συντελεστής Τρούλη, Εμμανουέλα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει την εφαρμογή από τα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα του απαγορευτικού κανόνα της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στις σχέσεις δεσπόζουσας επιχείρησης με τους πελάτες της και τα κανάλια διανομής, ήτοι τις χονδρεμπορικές και λιανεμπορικές επιχειρήσεις μέσω των οποίων δύναται να διαθέσει τα προϊόντα/τις υπηρεσίες της. Για το σκοπό αυτό, επιχειρείται καταρχήν η ερμηνεία των εννοιών του απαγορευτικού κανόνα των αρ. 2 Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ και στη συνέχεια εξετάζονται ενδεικτικά παραδείγματα από την ελληνική νομολογία περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο των σχέσεων/ συμφωνιών δεσπόζουσας επιχείρησης με τα κανάλια διανομής και τους πελάτες της.
Λέξη κλειδί Δεσπόζουσα θέση
Δικαιοδοτικά όργανα
Απαγορευτικός κανόνας
αρ. 2 Ν. 3959/2011
αρ.102 ΣΛΕΕ
Ημερομηνία 30-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/