Συλλογές
Τίτλος Συμπεριφορά των επενδυτών στις κρίσεις των τιμών στον τομέα της ενέργειας
Δημιουργός Κεφαλά, Δέσποινα
Συντελεστής Σπύρου, Σπύρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει την βραχυπρόθεσμη αντίδραση των επενδυτών στα ακραία γεγονότα (extreme events ή shock), που παρατηρούνται στις τιμές αγοράς της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα shock που εντοπίζονται την χρονική περίοδο από τον Μάιο του 2004 έως και τον Μάιο του 2014 σε: 1. spot τιμές: Crude Oil-WTI Cushing, Natural Gas (Henry Hub), Jet Kerosene FOB US Gulf, Jet Kerosene-C&F Japan, Gasoline Premium Unleaded FOB NYH, 2. futures (continuous): NYMEX Light Crude Oil, ICE Brent Crude Oil, ICE-Natural Gas, TOCOM-Kerosene, 3. stock market data: S&P 500 ES energy, FTSE USA oil and gas, CBOE SPX Volatility VIX (new). Τα αποτελέσματα/συμπεράσματα της παρούσας εργασίας αποδεικνύουν ότι οι παραπάνω αγορές υπο-αντιδρούν και η υπο-αντίδραση αυτή δεν οφείλεται σε γνωστές ημερολογιακές ανωμαλίες.
Λέξη κλειδί Αποτελεσματική αγορά
Συμπεριφορά επενδυτών
Ακραία γεγονότα
Ενεργειακός τομέας
Shocks
Ημερομηνία 2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/