Συλλογές
Τίτλος Ιωάννης Καποδίστριας: Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας
Δημιουργός Κριμπάς, Δημοσθένης
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 2.720.8 KB
σ. 219-227
Γλώσσα el
Κάλυψη 1981-1982
Ημερομηνία έκδοσης [1982]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών