Συλλογές
Τίτλος Οργάνωση και απόδοση ομάδων ανάπτυξης λογισμικού σε Agile περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος Organization and performance of software development teams in Agile environment
Δημιουργός Καλαντζέα, Ιωάννα-Λακραμιοάρα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Νικολάου, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7414
Περίληψη This dissertatin work aims to study to which degree the organization and performance of teams can affect the success of the implementation of an Agile framework in an organization.
Η διπλωματική εργασία εξετάζει σε ποιο βαθμό η οργάνωση αλλά και η απόδοση των ομάδων μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή μιας Agile μεθοδολογίας σε έναν οργανισμό.
Λέξη κλειδί Ομάδες
Απόδοση
Agile
Teams
Performance
Διαθέσιμο από 2019-11-13 22:17:39
Ημερομηνία έκδοσης 11/11/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-13 22:17:39
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/