Συλλογές
Τίτλος Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εφαρμογή του Text Mining στην ασφαλιστική βιομηχανία
Δημιουργός Τερζή, Στέλλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Λεκάκος, Γεώργιος
Πουλούδη, Αθανασία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 55σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7426
Περίληψη The extraction of data, whether it be numerical or textual, and then analyzing it has now become an imperative for every company, as companies have realized their importance and the help they can provide in their processes. The insurance industry has delayed to realize this particular need. However, an insurance company, in order to extract the data it needs, it must also have the appropriate technological tools and should decide what exactly wants to see through them and how to combine them to give her the best insight. The digital transformation will provide the technology, as well as the cultural change that an insurance company needs in order to revise its goals and strategy and take advantage of its data. An important tool is text mining, which can be used by the insurance industry in both internal operations and to increase customer engagement.
Η εξόρυξη δεδομένων, είτε αυτά είναι αριθμητικά είτε σε μορφή κειμένου και η ανάλυση τους στην συνέχεια έχει πλέον μετατραπεί σε επιτακτική ανάγκη για κάθε εταιρεία, καθώς οι εταιρείες έχουν κατανοήσει την σημαντικότητα τους και την βοήθεια που μπορούν να τους προσφέρουν στις διαδικασίες τους. Αν και καθυστερημένα σε σχέση με άλλους κλάδους, η ασφαλιστική βιομηχανία έχει αντιληφθεί και αυτή την συγκεκριμένη ανάγκη, Για να φτάσει όμως μια ασφαλιστική εταιρεία στην εξόρυξη των δεδομένων που χρειάζεται πρέπει να έχει και τα ανάλογα τεχνολογικά εργαλεία, ενώ για την ανάλυση τους πρέπει να έχει ήδη αποφασίσει τι θέλει να δει μέσα από αυτά και πως θα τα συνδυάσει ώστε να της προσφέρουν την καλύτερη εικόνα. Σε αυτά θα βοηθήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός οποίος θα προσφέρει την τεχνολογία, αλλά και την αλλαγή κουλτούρας που χρειάζεται μια ασφαλιστική εταιρεία για αναθεωρήσει τους στόχους της και την στρατηγική της, ώστε να εκμεταλλευτεί ανάλογα τα δεδομένα της. Ένα σημαντικό εργαλείο είναι η εξόρυξη δεδομένων κείμενου ( text mining), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ασφαλιστικό κλάδο τόσο σε εσωτερικές λειτουργίες όσο και για την αύξηση του customer engagement.
Λέξη κλειδί Δεδομένα κειμένου
Digital transformation
Insurance industry
Text data
Text mining
Ασφαλιστική βιομηχανία
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Διαθέσιμο από 2019-11-19 20:45:15
Ημερομηνία έκδοσης 11/13/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-19 20:45:15
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/