Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση επιδόσεων στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών
Εναλλακτικός τίτλος Performance management in gaming industry
Δημιουργός Παπαπέτρος-Ποριώτης, Βασίλειος-Μάριος
Συντελεστής Πουλούδη, Αθανασία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μούρτος, Ιωάννης
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7506
Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη της συμβολή των διαδικασιών διαχείρισης επιδόσεων στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών. Αρχικά αναλύονται οι βασικές διαδικασίες διαχείρισης επιδόσεων και σε ποιες διοικητικές λειτουργίες συμβάλλουν καθώς και η σημασία της επιλογής και της χρήσης των κατάλληλων δεικτών επίδοσης από τους οργανισμούς. Στη συνέχεια, αναφέρεται η συμβολή της επιχειρηματικής ευφυΐας στην αύξηση των επιδόσεων μεγάλων εταιρειών του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών καθώς και οι τρόποι με τους οποίους επιτεύχθηκε. Περαιτέρω αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι dashboard και αναφέρονται πρακτικές αύξησης της αποτελεσματικότητας τους. Τέλος, αναφέρομαι στην εταιρεία και την ομάδα στην οποία πραγματοποίησα την πρακτική μου και στα έργα τα οποία μου ανατέθηκαν.
My thesis intends to highlight the contribution of performance management operations in gaming industry. At first, I have analyzed the basic performance management operation and the way they contribute to the optimization of the management operations of the organizations. Furthermore, I highlight the importance of the selection of the proper Key Performance Indicators in the performance management process and how the usage of business intelligence tools improved the performance and the revenue of big Gaming Companies. Different types of dashboards are analyzed and techniques of making the dashboards more actionable are stated. At the end I refer to the company and the team where I worked and the various projects I participated.
Λέξη κλειδί OPAP
Data visualization
Business intelligence
Performance management
Key Performance Indicators (KPIs)
Οπτικοποίηση δεδομένων
ΟΠΑΠ
Επιχειρηματική ευφυΐα
Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης (KPI)
Διαχείριση της απόδοσης
Διαθέσιμο από 2020-01-31 21:30:32
Ημερομηνία έκδοσης 01/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-01-31 21:30:32
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/