Συλλογές
Τίτλος Exploring the concept of HR image through line managers’ perception of HRM
Δημιουργός Panayotopoulou, Leda, Nikandrou, Irene
Εκδότης Editions Benou
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 23p.
Γλώσσα en
Περίληψη This paper introduces the concept of HR image, testing it in a sample of 353 line managers. It explores five relevant dimensions of HR image: quality, innovation, people and relationships, values, and HR credibility, and develops measurement scales for each one. Implications for building an HR image are discussed.
Λέξη κλειδί Line managers
Scale development
HR image
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Μέρος του Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management.
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/