Συλλογές
Τίτλος Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και αντιδράσεις υποψηφίων στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού
Δημιουργός Τσώνη, Ευδοκία, Νικολάου, Ιωάννης
Γαϊτανάρου, Αφροδίτη
Εκδότης Εκδόσεις Μπένου
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 40σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ο ρόλος της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών. Επίσης, ο ρόλος του υποψήφιου και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τις παραπάνω διαδικασίες έχει λάβει αυξανόμενη προσοχή, όχι μόνο σε ερευνητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε διεξοδικά τόσο τον ρόλο των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των αντιδράσεων των υποψηφίων αλλά και πώς αυτά αλληλοεπιδρούν επηρεάζοντας τελικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων προσέλκυσης και επιλογής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας και των νέων μεθόδων επιλογής, ταυτόχρονα με μια αναλυτική προσέγγιση των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν επηρεάσει αυτούς του δύο σημαντικούς χώρους έρευνας και πρακτικής.
Λέξη κλειδί Προσέλκυση προσωπικού
Επιλογή προσωπικού
Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Αντιδράσεις υποψηφίων
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Μέρος του Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management.
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/