Συλλογές
Τίτλος A review of convex analysis and optimization with applications to stochastic approximation and statistical learning
Εναλλακτικός τίτλος Κυρτή ανάλυση και βελτιστοποίηση με εφαρμογές στη στοχαστική προσέγγιση και στατιστική μάθηση
Δημιουργός Τζιώτης, Δημήτριος, Tziotis, Dimitrios
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7920
Περίληψη A review of convex analysis and convex optimization, studying the transition from the deterministic world to the stochastic one. Out of this transition and its applications, emphasis is put on stochastic approximation, which is inspired from Monte Carlo methods, but also on statistical learning, which uses convex optimization in all its forms.
Ανασκόπηση της κυρτής ανάλυσης και της κυρτής βελτιστοποίησης, μελετώντας την μετάβαση από το ντετερμινιστικό στο στοχαστικό. Από αυτή την μετάβαση και τις εφαρμογές της, δίνεται έμφαση στην στοχαστική προσέγγιση, που είναι εμπνευσμένη από την κυρτότητα και τις μεθόδους Monte Carlo, αλλά στην στατιστική μάθηση, που χρησιμοποιεί την κυρτή βελτιστοποίηση σε όλες της τις μορφές.
Λέξη κλειδί Στοχαστική προσέγγιση
Κυρτή ανάλυση
Κυρτή βελτιστοποίηση
Στατιστική μάθηση
Convex analysis
Convex optimization
Stochastic approximation
Statistical learning
Monte Carlo simulation
Διαθέσιμο από 2020-07-26 19:47:17
Ημερομηνία έκδοσης 26-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-07-26 19:47:17
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/