Συλλογές
Τίτλος Αντί προλόγου - Τμήμα από το εσωτερικό του κτιρίου
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 313.1 KB
σ. 13
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1993-1994
Ημερομηνία έκδοσης 1994
Πηγή Διοικητική Επετηρίδα ακαδ. Έτος 1993-1994
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών