Συλλογές
Τίτλος 1921-1927 Πλατεία Κάνιγκος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή σ. 21
303.0 KB
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1993-1994
Ημερομηνία έκδοσης 1994
Πηγή Διοικητική Επετηρίδα ακαδ. Έτος 1993-1994
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών