Συλλογές
Τίτλος Artificial intelligence and analytics in ERP/WMS systems
Εναλλακτικός τίτλος Ανάλυση και τεχνητή νοημοσύνη σε ΣΕΠ/ΣΔΑ συστήματα
Δημιουργός Σταμούλης, Χρήστος
Συντελεστής Βρεχόπουλος, Αδάμ
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Πολυμενάκου, Αγγελική
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8743
Περίληψη The main purpose of this research is the use of the type of ERP (Enterprise Resource Planning) in combination with analysis technologies and artificial intelligence in the category of Warehouse Management Systems (WMS).
Η συγκεκριμένη εργασία διακρίνεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το ειδικό. Στο θεωρητικό γίνεται μιασυνοπτική αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης (ΣΔΑ). Στο ειδικό η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο τη σύνδεση των συστημάτων ΣΕΠ (Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Πόρων) με τεχνολογίες ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται στηνκατηγορία συστημάτων ΣΔΑ (Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης) για την επίλυση και βελτιστοποίησηεπιχειρησιακών θεμάτων. Γίνεται η διερεύνηση των συστημάτων ENTERSOFT και OPTIMUM WMS σχετικά με τις λύσεις που δίνει το καθένα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανάλυσης πληροφοριών καιτεχνητής νοημοσύνης μαζί με μια μελέτη περίπτωσης όπου έχουν εφαρμοσθεί.
Λέξη κλειδί Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης (ΣΔΑ)
Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (ΣΕΠ)
Τεχνητή νοημοσύνη
Enterprise Resource Planning (ERP)
Warehouse Management Systems (WMS)
Artificial Intelligence (AI)
Διαθέσιμο από 2021-09-11 11:37:54
Ημερομηνία έκδοσης 09/07/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-09-11 11:37:54
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/