Συλλογές
Τίτλος Νόμοι και νομοθετικά διατάγματα
Εναλλακτικός τίτλος Ων αι ισχύουσαι διατάξεις περιεληφθήσαν εις την παρούσαν κωδικοποίησιν
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 155.0 KB
σ. 7
Γλώσσα ελληνική
Ημερομηνία έκδοσης 1938
Πηγή Νομοθεσία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών